Yeti Films
English Polski
W jak morderstwo!
"YUMA" w Karlovych Varach
Powrót2012-06-12

Debiutancki film w reżyserii Piotra Mularuka "YUMA" zakwalifikował się na tegoroczny 47. Festiwal Filmów Fabularnych w Karlovych Varach. Wraz z innymi filmami rywalizować będzie w sekcji East of the West, która obejmuje debiuty i drugie filmy zrealizowane przez reżyserów z Europy Środkowej i Wschodniej.


PRODUKCJA FILMOWA I TELEWIZYJNAYeti Films tel. +48 (22) 823 99 17 fax +48 (22) 658 01 40
Yeti Films na Facebook-u
ADITU