Yeti Films
English Polski
W jak morderstwo!
Koniec zdjęć do filmu "Igor i żurawie"
Powrót2011-04-10

Zakończyliśmy zdjęcia do wyjątkowej koprodukcji izraelsko-polsko-niemieckiej – "Igor i żurawie". Serdecznie dziękujemy za współpracę całej ekipie filmu!

PRODUKCJA FILMOWA I TELEWIZYJNAYeti Films tel. +48 (22) 823 99 17 fax +48 (22) 658 01 40
Yeti Films na Facebook-u
ADITU