Yeti Films
English Polski
W jak morderstwo!
"Bałuckie Getto" na II Festiwalu Działają Miejskich MIASTOGRAF 1- 10.10.2009
Powrót2009-09-09

"Bałuckie Getto" (reż. Pavel Štingl) będzie wyświetlanw w ramach Pokazów Specjalnych podczas II Festiwalu Dziasłań Miejskich MIASTOGRAF w Łodzi (1 - 10 października 2009).

MIASTOGRAF II to interdyscyplinarna impreza prezentująca działania inspirowane lub związane z miastem. Przeglądy filmowe, projekty artystyczne, dyskusje, koncerty i zabawy podwórkowe pokazują miasto z różnych perspektyw. Chociaż Festiwal interesuje się ogónym zagadnieniem miejskości punktem  wyjścia jest konkretna przestrzeń Łodzi.

PRODUKCJA FILMOWA I TELEWIZYJNAYeti Films tel. +48 (22) 823 99 17 fax +48 (22) 658 01 40
Yeti Films na Facebook-u
ADITU