Yeti Films
English Polski
W jak morderstwo!
PIOTR MULARUK W SCREEN DAILY
Powrót2008-06-23

W najnowszym wydaniu Screen Daily (nr 1648 z 21.06.) ukazał się artykuł autorstwa Theo Schwinke, p.t. "Pole Star", w bardzo korzystnym świetle przedstawiający polską branże filmową. Duża część artykułu dotyczyła koprodukcji realizowanych przez Yeti Films, zaś Piotr Mularuk doczekał się osobnej notatki, na czele listy trzech najbardziej interesujących producentów filmowych w Polsce.

PRODUKCJA FILMOWA I TELEWIZYJNAYeti Films tel. +48 (22) 823 99 17 fax +48 (22) 658 01 40
Yeti Films na Facebook-u
ADITU