Yeti Films
English Polski
W jak morderstwo!
Mularuk w Cannes
Powrót2007-03-27

Piotr Mularuk będzie reprezentował Polskę na forum "Producers on the Move", podczas tegorocznego festiwalu w Cannes. "Producers on the Move" to seminarium, którego zadaniem jest budowanie relacji pomiędzy najdynamiczniejszymi producentami filmowymi Europy i promocja kinematografii europejskiej.
Organizatorem seminarium jest  European Film Promotion (EFP), organizacja zrzeszająca narodowe instytuty filmowe z 28 krajów. Każdy z uczestników seminarium jest producentem o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie produkcji filmowej w danym roku i reprezentuje inne państwo.
Piotr Mularuk doceniony został przez EFP za organizację produkcji filmu Petera Greenawaya pt. "Nightwatching".
 
Więcej informacji na:
http://www.efp-online.com/cms/potm/en/index.php

PRODUKCJA FILMOWA I TELEWIZYJNAYeti Films tel. +48 (22) 823 99 17 fax +48 (22) 658 01 40
Yeti Films na Facebook-u
ADITU