Yeti Films
English Polski
W jak morderstwo!
Mularuk laureatem nagrody
Powrót2007-01-10

Piotr Mularuk został jednym z pięciu laureatów nagrody „Keep Walking Award 2006”, przyznawanej przez redakcję „Pulsu Biznesu” i markę Johny Walker. Nagroda ta przyznawana jest corocznie przedsiębiorcom, którzy dokonali w swojej branży szczególnie spektakularnych osiągnięć. Motto tegorocznej edycji konkursu brzmiało „Nie bój się wielkiego kroku, nie pokonasz przepaści dwoma małymi”…

Pozostałymi laureatami byli Roman Rojek wiceprezes firmy Atlas, Zbigniew Grzymała z Intern Groclin Auto oraz Krzysztof Pawłowski, rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu.

PRODUKCJA FILMOWA I TELEWIZYJNAYeti Films tel. +48 (22) 823 99 17 fax +48 (22) 658 01 40
Yeti Films na Facebook-u
ADITU